Alarm

Indhold

Du kan indstille alarm i dit kamera til at sende dig notifikationer ved bevægelse. Tryk på “Alarm” som vist herunder for at åbne indstillingerne for dette.

Hvis du slår “Notifikation ved bevægelse” til kan du se flere indstillinger for dette som vist herunder.

“Følsomhed”: Her kan du ændre på følsomheden af dit kameras pir sensor.

“Aktivitetsområde”: Her kan du skære noget af kameraets billede af hvis du ikke ønsker den skal registrere bevægelse i en del af billedet.

“Personregistrering”: Er denne indstilling slået til vil kameraet sende en anden notifikation så frem det er en person den registrere og ikke bare bevægelse.