Tilføj indvendig enhed til videodørklokken

Indhold
1. Hold node knappen nede i ca. 5 sek. (til “Ding – Ding” lyder).
2. Tryk på den udvendige enheds “ring på”-knap (1 x “Ding” lyder).
3. Kort herefter lyder igen “Ding – Ding” fra den indvendige enhed, som tegn på at tilføjelsen er afsluttet.